mechanika

Dotacja dla: Miechowianka Sp. z o.o.

Powiat: krakowski
Gmina: Zielonki
Status projektu: zrealizowany

 

Tytuł projektu:

Impletacja technologii wieży górnoobrotowej

PROGRAM:
MRPO - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA:
2. Gospodarka regionalnej szansy

DZIAŁANIE:
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

SCHEMAT:
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

RODZAJ PROJEKTU:
Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa

 


 

 

Opis projektu

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest dokonanie zasadniczej zmiany w organizacji i sposobie realizacji usług, co skutkuje bezpośrednio wytworzeniem nowego produktu. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu i implementacji technologii wieży górno obrotowej, co zasadniczo zmienia sposób świadczenia usługi przy realizacji kolejnych inwestycji.

 

Działania w projekcie

1. Pozyskanie innowacyjnej technologii wieży dźwigowej (uzgodnienia konstrukcyjne, wytworzenie i posadowienie jednostki)

2. Wdrożenie rozwiązania poprzez system szkoleń specjalistycznych w ramach firmy w zakresie obsługi, konserwacji dla operatora oraz w zakresie napraw, okresowych czynności serwisowych oraz nadzoru nad elektroniczną częścią systemu dla pracowników warsztatu remontowego

BENEFICJENT:
MIECHOWIANKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
05-09-2008 r. do 30-11-2012 r.

DATA WYBORU PROJEKTU:
17-10-2008 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1.286.550,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
400.000,00 zł

STATUS PROJEKTU:
Zrealizowany

 

Nasze inwestycje