mechanika

Dotacja dla: Miechowianka Spółka KomandytowaPROGRAM:
MRPO - Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA:
2. Gospodarka regionalnej szansy

DZIAŁANIE:
2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

SCHEMAT:
Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

RODZAJ PROJEKTU:
Rozbudowa i nabycie przedsiębiorstwa

Tytuł projektu:

Zakup innowacyjnych rozwiązań dźwigowych pozwalających na wprowadzenie nowych produktów

przez Miechowianka sp.k.

BENEFICIENT: MIECHOWIANKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02-01-2012 r. do 01-01-2014 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 10-10-2011 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.075.000,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1.000.000,00 zł

STATUS PROJEKTU: Zrealizowany


Koszt kwalifikowany nr 1 Zakup środka trwałego – żuraw terenowy

Koszt kwalifikowany nr 2 Zakup środka trwałego – koparko - ładowarka

Koszt kwalifikowany nr 3 :Zakup środka trwałego – żuraw górno - obrotowy

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest dokonanie zasadniczej zmiany w organizacji i sposobie realizacji usług, co skutkuje bezpośrednio wytworzeniem nowego produktu przy wykorzystaniu 3 nowych technologii. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu i implementacji maszyn budowlanych wraz z systemem ich monitoringu.

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

1. Zakup koparko – ładowarki z systemem monitoringu GPS

2. Zakup mobilnego systemu dźwigowego w oparciu o ramie teleskopowe

(żuraw terenowy)

3. Zakup żurawia wieżowego górnoobrotowego

4. Wdrożenie rozwiązań poprzez system szkoleń specjalistycznych w ramach firmy w zakresie obsługi, konserwacji urządzeń oraz w zakresie napraw, okresowych czynności serwisowych oraz nadzoru nad elektroniczną częścią systemu dla sekcji remontowej

5. Wdrożenie celów projektu na poziomie rezultatu związane z poszerzeniem zakresu świadczonych usług, ochroną środowiska, bhp miejsc pracy

Planujemy wykorzystywanie wskazanych środków trwałych min. w okresie amortyzacji – min 7 -10 lat.

 

 

Nasze inwestycje